Hyttetomt

Hamregota Hyttefelt

Hamregota Hyttefelt ligg rett ved Hafslo i Luster kommune, Sogn og Fjordane.

Hyttefelt ligg ved Sogn Skisenter ca 330 moh. på Hafslo i Sogn og Fjordane,  ca. 15 minutt frå Sogndal og 10 minutt frå kommunesenteret Gaupne. Det er kort avstand til Villa Solvi og vidare til Hafslo sentrum.

Fint plassert rett ved skisenter.

Hyttefeltet ligg fint til i lia med utsyn mot Sogn Skisenter. Heilt til venstre i bilete ser du verkstadbygget på skisenteret. Litt nærare midten ser du fellesbygget til Hafslo Idrettslag og Hafslo Rødekors, og aller nærast alpinbakkane ligg bygget med kafe og skiutleige.  På dei store flatene nærast hyttefeltet går langrennslysløypa forbi. Frå hyttefeltet er det ikkje uvanleg å sjå hjort borte i lia om hausten.

Flott furuskog

Hyttefeltet ligg fint plassert i eit koseleg skogsområdet. Det meste av tomtefeltet er rydda for skog, og er no klart for utbygging.

Hyttefeltet ligg fint plassert i eit koseleg skogsområdet. Det meste av feltet er rydda for skog og er no klart for utbygging.

 drommehytten.no


     
17 tomter


Tomtestorleik: 755m2 - 1300m2

Ferdig tilkomstveg inn i feltet

Tilknyta kommunalt vatnverk

EL-kablar ligg i veg

Pris frå kr 450 000 til kr 650 000

Nytt skitrekk opp til 1000 moh.
Frå 1000 moh. har du dette utsynet på godvêrsdagar!